TILAA:
 
globe.png
 
GLOBAALI
PUUN & KUIDUN
TOIMITUSKETJUN
ASIANTUNTIJA

mail.pngtwitter.pnglinkedin.pnglinkedin-slide.png

RAAKAPUUN HINTOJEN ENNUSTEMENETELMÄ

Tiedoista

  • Historialliset kantohinnat Forest2Marketin kantohintatietokannasta: mäntytukki, mäntypikkutukki, mäntykuitu ja lehtikuitupuu
  • Mäntytukkien vertailuhinta määritetään 14 tuuman rinnankorkeusläpimitan (RKL) mukaan ja kasvatetun mäntyaineksen 10 tuuman RKL:n mukaan.
  • Lisätietoja raakapuun hintatietokannasta

Tietoja laskentamallista

  • Kantohintojen arviointiin ja ennakointiin käytetään lineaarisen mallin aikasarja-analyysia
  • Syötemuuttujiin kuuluu makrotaloudellisia indikaattoreita, kausivaihtelu- ja suhdannetekijöitä, rinnankorkeusläpimitan vertailu ja sademäärä

 

Palaa Toimitetun puuraaka-aineen hinta-benchmark, Neljännesvuosittainen sahatavaran hinta-benchmark