menu-bgimg

What we can offer you

We provide detailed transactional data, cost benchmarks and in-depth analytics for participants in the wood raw materials supply chain.
 • Pricing Data
 • Benchmarks
 • Product Forecasting
 • Advisory Services
 • Analytics
Learn More

SilvaStat360 Platform

 • Price Benchmarks
 • Madison’s Lumber Reporter
 • The Beck Group’s Sawmill TQ
 • Timber Supply Analysis 
 • Global Economic Data

Explore Forest2Market's Interactive Business Intelligence Platform

Learn More

Industries

From biomass suppliers in the Baltics to pulp producers in Brazil and TIMOs in the United States, Forest2Market provides products and services for suppliers, producers and other stakeholders in the global forest products industry.

Learn More
x
 
Blog

Forest2Market julkaisee ensimmäisen transaktiopohjaisen toimitetun puuraaka-aineen hinta-benchmark -raportin Ruotsissa, Suomessa, Baltian maissa ja Luoteis-Venäjällä

May 23, 2017
Author: Forest2Market

Itämeren alueen indeksi tuo läpinäkyvyyttä puuraaka-aineiden hintoihin alueen metsäteollisuudelle, metsätaloudelle ja bioenergiatoimijoille.

Helsinki 15.5.2017 - Forest2Market on julkaissut ensimmäisen Itämeren alueen hintaindeksin, transaktiopohjaisen puuraaka-aineen hinta-benchmarkin metsäteollisuudelle, metsätaloudelle ja bioenergiatoimijoille Pohjoismaissa (Ruotsi ja Suomi), Baltiassa (Viro, Latvia ja Liettua) ja Luoteis-Venäjällä.

Ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksista ilmenee muiden trendien lisäksi muun muassa se, että Ruotsin sellutehtaiden ja sahojen osalta laitoksille toimitetun puun hankintakustannuksissa (tienvarsikustannukset ja kuljetuskustannukset tehtaille) on merkittäviä eroja.

 • Sellun valmistajat: eniten toimitetusta havukuitupuusta maksaneen tehtaan raaka-ainekustannukset olivat 26% suuremmat kuin alhaisimman kustannuksen tehtaalla. Jos puunkäyttö on 2,5 miljoonaa m³, vuositasolla havukuitupuusta eniten maksavan tehtaan kustannussäästöpotentiaali ylittää 250 miljoonaa kruunua (26 miljoonaa euroa). Jos vuosittain 2,5 miljoonaa kuutiometriä kuutiota (m3) kuluttava tehdas voisi vähentää kustannuksiaan 43:llä SEK/m³ (4,5 EUR/m³) markkinoiden keskiarvoon, säästöt ylittäisivät 100 miljoonaa kruunua (10,4 miljoonaa euroa).
 • Mäntytukkia käyttävät sahat: eniten toimitetusta mäntytukista maksaneen sahalaitoksen raaka-ainekustannukset olivat 20% suuremmat kuin alhaisimman kustannuksen sahalaitoksella. Jos puunkäyttö on 500 000 m³, vuositasolla mäntytukista eniten maksavan sahalaitoksen kustannussäästöpotentiaali ylittää 65 miljoonaa kruunua (6,8 miljoonaa euroa). Jos vuosittain 500 000 m³ puuta kuluttava saha voisi vähentää kustannuksiaan 67:lla SEK/m³ (7 EUR/m³) markkinoiden keskiarvoon, säästöt ylittäisivät 33 miljoonaa kruunua (3,4 miljoonaa euroa).
 • Kuusitukkia käyttävät sahat: eniten sahalle toimitetusta kuusitukista maksaneen sahalaitoksen raaka-ainekustannukset olivat 34% suuremmat kuin alhaisimman kustannusten sahalaitoksella. Jos puunkäyttö on 500 000 m³, vuositasolla kuusitukista eniten maksavan sahalaitoksen kustannussäästöpotentiaali yli 125 miljoonaa kruunua (13 miljoonaa euroa). Jos vuosittain 500 000 m³ puuta kuluttava saha voisi vähentää kustannuksiaan 151:llä SEK/m³ (15,7 EUR/m³) markkinoiden keskiarvoon, säästöt ylittäisivät 75 miljoonaa kruunua (7,8 miljoonaa euroa).

Tämä raportti täydentää Forest2Marketin olemassa olevaa tuotevalikoimaa ja nyt Forest2Market tarjoaa markkinahintatietoa, suorituskyky-benchmarkeja ja asiakaskohtaisia analyyseja merkittäville puumarkkinoille Pohjois-Amerikassa, Brasiliassa, Skandinaviassa, Baltiassa ja Venäjällä. 

Itämeren toimitetun puun hintaindeksin avulla puun ostajat ja myyjät voivat selkeästi ja luotettavasti vertailla toimintaansa ja suorituskykyään suhteessa markkinoihin, arvioida tarkasti markkinahintoja ja rakentaa vahvoja kumppanuussuhteita sekä määrittää, mitata ja oikaista strategisia päätöksiä todelliseen dataan perustuen. Korkeiden raaka-ainekustannusten rasittamat tehtaat voivat käyttää indeksiä alentamaan kustannuksiaan ja kustannustehokkaat tehtaat voivat käyttää tietoja osoittaakseen sidosryhmilleen, että toimitusketjusta ammennetaan mahdollisimman paljon arvoa.

Tämän tasoinen puumarkkinoiden läpinäkyvyys tulee kriittiseen aikaan Itämeren alueen metsäteollisuudelle. Forest2Marketin toimitusjohtaja ja perustaja Pete Stewart sanoo: "Nyt kun Yhdysvallat on asettanut ennakkotuontitullin Kanadasta peräisin olevalle havusahatavaralle, Ruotsin sahoilla on mahdollisuus viedä enemmän havusahatavaraa Yhdysvaltoihin. Tämä mahdollisuus avautuu kuitenkin vain, mikäli sahat ovat kilpailukykyisiä. Indeksin käyttäminen raaka-ainekustannusten hallintaan tarjoaa strategisen edun tässä toimintaympäristössä."

Forest2Marketin pohjoismaisen liiketoiminnan johtaja Antti Kämäräinen näkee indeksille vastaavan hyödyn Suomessa: "Tällä hetkellä konttikuljetukset Suomesta ovat tuskallisen korkeita. Indeksin avulla sahat voivat puuta ostaessaan vähentää kustannuksiaan jo arvoketjun alkupäässä. Tämä lieventää korkeiden rahtikustannusten kokonaisvaikutusta kannattavuuteen. Puuraaka-aineen kysyntä kasvaa Suomessa kuluvan vuoden kolmannella vuosineljänneksellä, jolloin raaka-aineen hankintakustannusten hallinta tulee korostumaan entisestään."

Myös venäläisillä tehtailla on syitä parantaa kustannusten hallintaa. "Viime vuosina kotimaisen puuraaka-aineen kustannukset ovat kasvaneet vuosittain yli 10 prosenttia paikallisessa valuutassa", sanoo Forest2Marketin Baltian maiden ja Venäjän liiketoiminnan johtaja Vasylysa Hänninen. "Heikko rupla on verhonnut nopeasti kohonneiden puukustannusten vaikutukset, jolloin tehtaat ovat näyttäneet olevan kilpailukykyisempiä ja kannattavampia maailmanmarkkinoilla kuin ne todellisuudessa ovat. Kuluneen vuoden aikana rupla on kuitenkin vahvistunut. Kun valuuttakurssi vakautuu, todellinen tilanne paljastuu ja kannattavuus laskee. Indeksin myötä tehtaat voivat pienentää puuraaka-ainekustannuksia ja turvata kilpailuetunsa kansainvälisillä markkinoilla.”

Back to Blog

You May Also be Interested In

May 23, 2017
Forest2Market publicerar den första transaktionsbaserade virkesprisrapporten för Sverige, Finland, Baltikum och nordvästra Ryssland.
Prisindexet ökar transparensen kring virkespriserna till nytta för skogsindustrin, skogsbruket och bioenergibranschen i...
Continue Reading
May 23, 2017
Компания Forest2Market выпустила первый отчет по стоимости древесины с доставкой для Швеции, Финляндии, стран Прибалтики и Северо-Западного региона России
Индекс цен на древесину Прибалтийского региона для I квартала 2017 г. привнесет прозрачность в лесную,...
Continue Reading
May 11, 2017
Forest2Market Publishes First Transaction-Based Wood Price Report for Sweden, Finland, the Baltic States and Northwest Russia
1Q2017 Baltic Rim Index brings transparency about wood raw material prices to region’s forest products, forestry and...
Continue Reading