menu-bgimg

What we can offer you

We provide detailed transactional data, cost benchmarks and in-depth analytics for participants in the wood raw materials supply chain.
 • Pricing Data
 • Benchmarks
 • Product Forecasting
 • Advisory Services
 • Analytics
Learn More

SilvaStat360 Platform

 • Price Benchmarks
 • Madison’s Lumber Reporter
 • The Beck Group’s Sawmill TQ
 • Timber Supply Analysis 
 • Global Economic Data

Explore Forest2Market's Interactive Business Intelligence Platform

Learn More

Industries

From biomass suppliers in the Baltics to pulp producers in Brazil and TIMOs in the United States, Forest2Market provides products and services for suppliers, producers and other stakeholders in the global forest products industry.

Learn More
x
 
Blog

Forest2Market publicerar den första transaktionsbaserade virkesprisrapporten för Sverige, Finland, Baltikum och nordvästra Ryssland.

May 23, 2017
Author: Forest2Market

Prisindexet ökar transparensen kring virkespriserna till nytta för skogsindustrin, skogsbruket och bioenergibranschen i området.

Helsingfors, 15.5.2017-- Forest2Market har publicerat det första prisindexet för Östersjöområdet. Indexet är ett transaktionsbaserat prisriktmärke (benchmark) för skogsindustrin, skogsbruket och bioenergibranschen i Skandinavien (Sverige och Finland), Baltikum (Estland, Lettland och Litauen) samt nordvästra Ryssland.

Prisindexet för det första kvartalet år 2017 ger vid handen bland annat att det finns betydande skillnader i priserna för virket vid fabrik (dvs pris vid väg plus fjärrtransportkostnader) mellan olika massafabriker och sågverk i Sverige.

 • Massafabriker: de högsta råvarukostnaderna för barramassaved vid fabrik var 26 procent högre än de lägsta. På årsnivå innebär detta en potentiell inbesparing på över 250 miljoner kronor (26 miljoner euro) för fabriken med de högsta råvarukostnaderna. En fabrik som konsumerar 2,5 miljoner kubikmeter massaved årligen och betalar det högsta noterade priset kunde, genom att minska sina råvarukostnader till marknadens genomsnitt med 43 kronor per kubikmeter (4,5 euro per kubikmeter), spara mer än 100 miljoner kronor (10,4 miljoner euro).
 • Sågverk som använder tallstock: de högsta råvarukostnaderna var 20 procent högre än de lägsta. På årsnivå innebär detta en potentiell inbesparing på 65 miljoner kronor (6,8 miljoner euro) för fabriken med de högsta råvarukostnaderna. En såg som sågar 500 000 kubikmeter årligen och betalar det högsta noterade priset kunde, genom att minska sina råvarukostnader till marknadens genomsnitt med 67 kronor (7 euro) per kubikmeter, spara in mer än 33 miljoner kronor (3,4 miljoner euro).
 • Sågverk som använder granstock: de högsta råvarukostnaderna var 34 procent högre än de lägsta. På årsnivå innebär detta en potentiell inbesparing på 125 miljoner kronor (13 miljoner euro) för fabriken med de högsta råvarukostnaderna. En såg som använder 500 000 kubikmeter årligen och betalar det högsta noterade priset kunde, genom att minska sina råvarukostnader till marknadens genomsnitt med 151 kronor (15,7 euro) per kubikmeter, spara in mer än 75 miljoner kronor (7,8 miljoner euro).

Det nya prisriktmärket kompletterar Forest2Markets produktsortiment, som nu innehåller prisrapporter, prestationsriktmärken och skräddarsydda analyser på viktiga virkesmarknader I Nordamerika, Brasilien, Skandinavien, Baltikum och Ryssland.

Tack vare prisriktmärket för Östersjöområdet kan virkesköpare och -säljare på ett tydligt och tillförlitligt sätt jämföra sin prestation mot marknaden, göra en exakt bedömning av priserna på marknaden och bygga upp starka partnerskap samt definiera, bedöma och justera strategiska beslut på basis av verkliga data. Fabriker med höga råvarukostnader kan använda sig av indexet för att sänka sina kostnader, medan fabriker med låga råvarukostnader kan använda data för att påvisa att de skapar så mycket värde som möjligt i värdekedjan.

Den här nivån av genomskinlighet kommer in i ett kritiskt skede för industrin i regionen. “I dagens läge, när USA har infört tullar på barrvirke från Kanada, har svenska sågar en möjlighet att exportera mera sågat virke till USA”, säger Pete Stewart, grundare och verkställande direktör på Forest2Market. ”Den här möjligheten öppnar sig bara om de är kostnadseffektiva. Prisindexet innebär en strategisk fördel i det här sammanhanget.”

Antti Kämäräinen, direktör för Forest2Market i Skandinavien, ser en liknande nytta av prisindexet i Finland: ”För tillfället är kostnaderna för containerfrakt svidande höga. Med hjälp av prisindexet kan sågverken minska sina kostnader i början av värdekedjan, vid inköp av virke. Det här lindrar inverkan av de höga fraktkostnaderna på lönsamheten. Efterfrågan på virke kommer att öka under det tredje kvartalet år 2017 i Finland, vilket ytterligare kommer att understryka råvaruprisernas betydelse.”

Också ryska fabriker har ett behov av att kontrollera sina priser. ”Under de senaste åren har kostnaderna för inhemsk råvara stigit med över 10 procent årligen i lokal valuta”, säger Vasylysa Hänninen, som är direktör för Forest2Markets verksamhet i Baltikum och Ryssland. ”Den svaga rubeln har dolt effekten av de snabbt stigande råvarukostnaderna, vilket har lett till att fabrikerna verkat mer konkurrenskraftiga och lönsamma än vad de i verkligheten är. Under det senaste året har rubeln stärkts. När växelkursen stabiliseras, kommer effekten av den svaga rubeln att försvinna och lönsamheten kommer att minska. Med hjälp av prisindexet kan fabrikerna betala mindre för träråvarorna och säkerställa sin konkurrenskraft på den internationella marknaden.”

Back to Blog

You May Also be Interested In

May 23, 2017
Forest2Market julkaisee ensimmäisen transaktiopohjaisen toimitetun puuraaka-aineen hinta-benchmark -raportin Ruotsissa, Suomessa, Baltian maissa ja Luoteis-Venäjällä
Itämeren alueen indeksi tuo läpinäkyvyyttä puuraaka-aineiden hintoihin alueen metsäteollisuudelle, metsätaloudelle ja...
Continue Reading
May 23, 2017
Компания Forest2Market выпустила первый отчет по стоимости древесины с доставкой для Швеции, Финляндии, стран Прибалтики и Северо-Западного региона России
Индекс цен на древесину Прибалтийского региона для I квартала 2017 г. привнесет прозрачность в лесную,...
Continue Reading
May 11, 2017
Forest2Market Publishes First Transaction-Based Wood Price Report for Sweden, Finland, the Baltic States and Northwest Russia
1Q2017 Baltic Rim Index brings transparency about wood raw material prices to region’s forest products, forestry and...
Continue Reading