PRENUMERERA:
 
globe.png
 
EXPERTER PÅ
VÄRDEKEDJOR INOM
GLOBAL
TRÄ- OCH
FIBERANSKAFFNING

mail.pngtwitter.pnglinkedin.pnglinkedin-slide.png

BRANSCHER

Forest2Market betjänar den globala skogsprodukt industrin.

Från biomassa leverantörer i Baltikum till massa tillverkare i Brasilien och TIMOs i USA, Forest2Market tillhandahåller produkter och tjänster för leverantörer, producenter och andra intressenter i den globala skogsprodukts industrin.

Massa, papper och förpackningsproducenter

Forest2Market ger en kombination av transaktions baserad timmer (rot och levererad) prissättningsuppgifter och leveranskedja expertis till dem som verkar inom massa-, pappers- och förpackningskedjan. Företag inom denna industri förlitar sig på vår data, analys, expertis och insikter för att förstå sitt egna konkurrensläge och den bredare marknaden. De gör exponentiellt bättre beslut - beslut som är baserade på faktisk marknadsdata - som resultat.

Läs mer


 

Träprodukts producenter

Forest2Market tillhandahåller en kombination av transaktionsbaserade prisuppgifter (rot och levererans) och expertis på leveranskedja till dem som opererar i leveranskedjan för tillverkning av träprodukter. Företag i denna bransch förlitar sig på vår data, analyser, expertis och insikter för att förstå sina egna konkurrenspositioner och marknaden i ett större sammanhang. De fattar betydligt bättre beslut - beslut baserade på verklig marknadsdata - som en följd av detta.

Läs mer


 

Skogsägare och förvaltare

Forest2Market ger en kombination av transaktions baserad timmer (avverknings och levererad) prissättningsuppgifter och leveranskedja expertis till dem som äger eller är chef för skogsmark och dem som överväger timmerland förvärv. Företag inom denna industri förlitar på våra data, analys, expertis och insikter för att förstå värdet av deras timmer och göra exponentiellt bättre investeringar, marknadsförings och loggings beslut.

Läs mer


 

Bioenergi, biobränslen och biokemikalier

Forest2Market erbjuder en kombination av transaktions baserat timmer (rot och levererat) prisdata och expertis för de som opererar i leveranskedjan för träpellets, biokraft, biobränsle och biokemikalier. Företag i dessa branscher förlitar sig på våra data, analys, expertis och insikter under hela projektutvecklings processen. När de sedan är operationella, förlitar sig dessa företag på Forest2Market för att hjälpa dem förstå sina konkurrenspositioner på marknaden i stort. De fattar exponentiellt bättre beslut under ett projekts livstid - beslut baserade på faktiska marknadsdata - som resultat.

Läs mer


 

Investerare och utlånare

Forest2Market erbjuder en kombination av transaktionsbaserad virkesprisdata (rot och levererans) och expertis gällande leveranskejdan till dem som tillhandahåller finansiering till företag och projekt inom förvärv och försäljning av skog eller fabriker samt utveckling av nya projekt och kapitalinvesteringar. Investerare och utlånare förlitar sig på våra data, analyser, expertis och insikter om due diligence när det gäller projekt och förvärv.

Läs mer

Policyskapare och påverkare

Forest2Market tillhandahåller en kombination av transaktion baserat timmer (rot och levererat) prisdata och leveranskedja expertis för policy skapare, handelsorganisationer och andra som påverkar policy beslut, detta tillhandahåller fakta baserat bevis för att kunna stärka dess budskaps position och insats i PR.

 

Läs mer

mail.pngtwitter.pnglinkedin.pnglinkedin-slide.png