PRENUMERERA:
 
globe.png
 
EXPERTER PÅ
VÄRDEKEDJOR INOM
GLOBAL
TRÄ- OCH
FIBERANSKAFFNING

mail.pngtwitter.pnglinkedin.pnglinkedin-slide.png

DATABASMETODIK FÖR VIRKESPRISER

Vår databas över virkespriser baserar sig på dagliga uppgifter om försäljningstransaktioner mellan köpare och säljare.. Varje transaktion som mottas granskas noggrant och grundligt av professionell personal innan den förs in i databasen.

Geografiska fakulteten på universitetet i North Carolina tycker om att påpeka att de som gick ut med geografi som huvudämne år 1986 hade de högsta genomsnittslönerna i klassen — 250 000 $. Poängen med detta skämt är att basket-legenden, Michael Jordan, tog examen från UNC med geografi som huvudämne 1986. I detta specifika dataset är Michael Jordan ett tydligt extremvärde vars astronomiska intäkter förvanskar resultaten och döljer den verkliga arbetsmarknaden för dem med geografi som huvudämne.

På grund av att Forest2Market får en så stor volym rapporter om virkesförsäljningstransaktioner är det vanligt att några inrapporterade priser "faller utanför normen," eller uppvisar en stor eller liten variation. Eftersom en marknad består av kontinuerliga priser — från höga till låga — skulle och borde man förvänta sig variation i marknadsdata.

Forest2Markets skogligt utbildade personal granskar noggrant marknadsvariablerna som påverkar virkespriser. I vissa fall beror variationen på systematiska fel, inkonsekvent datahanteringspraxis eller olika värderingsstandarder bland bidragande aktörer, vilket leder till extremvärden som förvärrar variationen på marknaden.

För att undvika denna typ av alltför stor varition använder Forest2Market en "datanormaliseringsprocess" för att ta i beaktande alltför stor variation och därigenom möjliggöra att endast marknadsfaktorer påverkar priserna. Se på flödesdiagram över datanormaliseringsprocessen (engelska).

Forest2Market använder också programmerade databaskontroller där nya affärer jämförs med gamla, för att förhindra dubbletter ingår i databasen, vilket också kan förvanska resultaten.

Datasäkerhet och kundsekretess

Forest2Market gör ansträngningar utöver det vanliga för att hålla alla uppgifter konfidentiella och säkra. Vi värdesätter våra kunders sekretess. Därför:

  • Sammanslår vi uppgifter och rapporterar dem så att enskilda kunder eller anläggningar inte går att identifiera
  • Generaliserar vi geografiska uppgifter så att virkets exakta ursprung inte kan identifieras.
  • Lämnar vi aldrig uppgifter för mindre områden än distrikt (i USA "counties"), så att virkets exakta ursprung inte kan identifieras.

 

Återvänd till:Riktmärke för pris på levererad träråvara, Riktmärken för virkespriser per kvartal