PRENUMERERA:
 
globe.png
 
EXPERTER PÅ
VÄRDEKEDJOR INOM
GLOBAL
TRÄ- OCH
FIBERANSKAFFNING

mail.pngtwitter.pnglinkedin.pnglinkedin-slide.png

FÖRBÄTTRING AV NETTOVINST FÖR SKOGSINNEHAV

Maximera intäkter med forest2Markets program för förbättring av nettovinst för skogsägare och förvaltare

Framgångsrika företag söker kontinuerligt förbättringar som driver på tillväxten av intäkter. Vårt nettovinst program ger ett ramverk för att nå dessa mål.

Verktygen: Data, analyser och erfarenhet

Hur gör vi detta?

 1. Vi börjar med data. Och massor av det. Över 30 miljoner ursprungs- och destinationstransaktioner om året, faktiskt.

 2. Vi omvandlar data till information som vi kan basera verksamheten på genom att utveckla analyser för att upptäcka ineffektiva områden i leveranskedjan och orsakerna till ineffektivitet.

 3. Därefter använder vi vår erfarenhet inom leveranskedjor—totalt 220 år—för att hjälpa till med utveckling och implementering av strategier och taktik för att avlägsna ineffektivitet och sänka kostnaderna.

 4. Till sist tillhandahåller vi de nödvändiga verktygen för att mäta resultaten av justeringar av leveranskedjan, som görs för att förbättra prestationen för både leverantören och förbrukningsanläggningen. 

Riktmärken för virekspriser och prestanda      

Förstå marknadsposition:

 • Identifiera möjligheterna för att förbättra nettoresultat per areal.
  • Får andra säljare på marknaden ett högre pris?
  • Vilka av mina priskomponenter är inte i linje med marknaden?
 • Sätt upp mål för förbättring.
Visa exempel (på engelska)

Fördelning av marknads-/försäljningsvolym efter pris

Upptäck möjligheter till förbättring:
 • Identifiera prisfördelning jämfört med marknaden
 • Analysera vinster och nettointäkter
 • Öka effektiviteten i leveranskedjan

Visa exempel (på engelska)

Marknadspris - Volymkurvor och försäljningsfördelning

Avslöja förbättringsmöjligheter

 • Marknadsskapare eller pristagare?
 • Bedöm riskprofil för träfiberförsäljning
 • Risken är lägre när försäljningsvolymen sprids jämnt över kurvan. 
 • Ojämn distribution över kurvan visar områden där man inte uppnår alla tillgängliga intäkter och identifierar uppnåeligt marknadspris för framtida försäljning.
Visa exempel (på engelska)

Analys av beslutskriterier - Gynnsamhetskartor

Utveckla och implementera förbättringsstrategier
 • Skräddarsydda lönsamhetskartor baseras på skräddarsydda beslutskriterier.
 • Varje kriterium analyseras separat och visas färgkodat enligt lönsamhet.
 • Varje kriterium ges ett avvägt värde för att upptäcka möjligheter att öka nettointäkterna.
 • Den resulterande lönsamhetskartan visar områden med mest möjligheter att maximera intäkter och nettovinst.n
Visa exempel (på engelska)
mail.pngtwitter.pnglinkedin.pnglinkedin-slide.png