PRENUMERERA:
 
globe.png
 
EXPERTER PÅ
VÄRDEKEDJOR INOM
GLOBAL
TRÄ- OCH
FIBERANSKAFFNING

mail.pngtwitter.pnglinkedin.pnglinkedin-slide.png

Metod för riktmärken

Data är den primära byggstenen för alla Forest2Markets riktmärken för levererat råmaterial. Vi följer strikta och konsekventa standarder i insamlingen, kvalitetskontrollen och säkerheten för dessa uppgifter.

Datainsamling och kvalitet

För de riktmärken som vi levererar samlas data in på transaktionsnivå, per leverarat parti. Prenumeranter på Forest2Market använder antingen Forest2Market -mjukvara för att ladda upp sina uppgifter eller för att hämta dem från det egna systemet och skicka elektroniskt. När uppgifterna är Forest2Market -databasen, kör vi en serie statistiska kvalitetskontroller för att säkerställa att uppgifterna överensstämmer med anläggningens historiska data och våra kvalitetsstandarder. Nittioåtta procent av uppgifterna som samlas in uppfyller dessa standarder.

Deltagarna skall rapportera 100 procent av sina transaktioner. Eftersom vi samlar in data från både köpare och leverantörer, kan vi bekräfta exaktheten i rapporteringen. Om inkonsekvenser hittas, kommer en marknadsanalytiker att kontakta de deltagande anläggningarna för förtydligande. Förutom Forest2Markets stränga datakvalitetskontroller, så granskar ett utomstående redovisningsföretag deltagarnas uppgifter årligen. Vårt mål är att förhindra försök att manipulera data och därmed marknaden. Som ett resultat av dessa ansträngningar är de uppgifter som rapporterats av Forest2Market alltid i linje med förhållandena på marknaden.

Datasäkerhet

Forest2Market anstränger sig utöver det vanliga för att hålla alla uppgifter konfidentiella och säkra.

  • När data skickas till Forest2Market, lagras den säkert bakom en intern brandmur. Förutom IT-avdelningen och driftteamet (vår avdelning som är ansvarig för datahantering och analys), kan ingen Forest2Market -anställd få åtkomst till data från enskilda anläggningar.
  • Data lagras på en säker server, som är skyddad och övervakas dygnet runt med de senaste fysiska systemen och cybersäkerhetssystemen och -protokollen.
  • Periodiska interna revisioner säkerställer att datasäkerhet och brandskyddsprotokoll förblir ofelbara.
  • Distribution av rapporter och sammanfattande data begränsas till enbart deltagande företag.
  • Varje deltagare får en anpassad version av riktmärket som identifierar dess egna anläggning(ar) utan att visa konkurrenters identiteter.
  • Forest2Market har fått fördelaktiga juridiska bedömningar om vårt uppfyllande av till USA:s justitiedepartements och EU:s antikartell - och rättsäkerhetsprinciper för riktmärken inom alla de branscher som vi betjänar.

 

Återvänd till: Riktmärken för priser på levererad träråvara, Riktmärken för virkespriser per kvartal