PRENUMERERA:
 
globe.png
 
EXPERTER PÅ
VÄRDEKEDJOR INOM
GLOBAL
TRÄ- OCH
FIBERANSKAFFNING

mail.pngtwitter.pnglinkedin.pnglinkedin-slide.png

METOD FÖR UPPGÖRANDE AV VIRKESPRISPROGNOSER

Om uppgifterna

  • Historiska uppgifter från Forest2Markets rotprisdatabas: tallstock, småstock av tall, tallmassaved och lövmassaved
  • Priset på tallstock riktmärks till 14” diameter i brösthöjd (DBH) och priset på småstrock av tall riktmärks till 10” DBH
  • Mer information om virkesprisdatabasen

Om modellen

  • En linjär tidsseriemodell används för att uppskatta och förutsäga rotpriser.
  • Ingångsvariablerna innefattar de makroekonomiska indikatorerna, säsongbundenhet och trendkomponenter, DBH-riktmärke och regnmängd.

 

Tillbaka till: Leverade pris riktmärken för råträ material, Kvartal virkespris riktmärken