PRENUMERERA:
 
globe.png
 
EXPERTER PÅ
VÄRDEKEDJOR INOM
GLOBAL
TRÄ- OCH
FIBERANSKAFFNING

mail.pngtwitter.pnglinkedin.pnglinkedin-slide.png

Utomstående, oberoende och neutral

Forest2Market är en neutral, oberoende ochutomstående rapporteringstjänst. Vi varken köper eller säljer skog, virke eller träfiber av något slag. Vi förvaltar inte heller skog eller ger ut säkerheter för krediter.

Vi följer alla bestämmelser för rapportering av priser

På grund av att vi rapporterar priser och tar fram riktmärken, är vi skyldiga att följa USA:s justitieministeriums antikartellstandarder och rättssäkerhetsprinciper samt EU:s direktiv för riktmärkning av priser.

För att följa dessa standarder måste ett företag:

  • Vara oberoende
  • Upp ett visst tröskelvärde vad gäller volymer
  • Kräva ett minimumantal deltagare
  • Rapportera riktmärken med en viss fördröjning

Forest2Market följer dessa standarder. Vi har fått fördelaktiga juridiska utlåtanden från regionala, branscherfarna juridiska rådgivare angående vart och ett av våra produkterbjudanden.

Produktspecifik metodik

Mer information om metodiken för enskilda produkter och tjänster: