PRENUMERERA:
 
globe.png
 
EXPERTER PÅ
VÄRDEKEDJOR INOM
GLOBAL
TRÄ- OCH
FIBERANSKAFFNING

mail.pngtwitter.pnglinkedin.pnglinkedin-slide.png

OPTIMERING AV VIRKESLEVERANSKEDJAN

Förbättra företagets prestation med Forest2Markets program för optimering av virkesleveranskedjor

Framgångsrika företag försöker ständigt förbättra sin verksamhet. Vårt program för optimering av virkesleveranskedjor ger en ram för denna förbättring.

Verktygen: Data, analyser och erfarenhet

Hur gör vi detta?

  1. Vi börjar med data. Massor av data. Över 30 miljoner transaktioner per år, faktiskt.
  2. Därefter omvandlar vi data till bearbetningsbar information genom att utveckla analyser för att upptäcka ineffektiva områden i leveranskedjan och orsakerna till ineffektiviteten.
  3. Därefter använder vi vår erfarenhet inom leveranskedjor—totalt 220 år—för att hjälpa till med utveckling och implementering av strategier och taktik för att avlägsna ineffektivitet och sänka kostnaderna.
  4. Slutligen tillhandahåller vi de nödvändiga verktygen som behövs för att mäta resultaten av justeringar inom leveranskedjan.

Riktmärket

Använd riktmärket för att identifiera din nuvarande kostnadsposition på marknaden inom leveransområdet:

  • Jämför kostnadskomponenter för levererade priser med volymvägda genomsnittspris
  • Jämför total kostnadsposition med andra fabriker
  • Identifiera marknadsmedeltalet och prisvariansen

När förbättringar har implementerats, använd riktmärket för att mäta resultaten av optimeringsinsatserna.

Visa exempel (på engelska)

"Bäst-i-klassen" -analys

För att förstå varför dina virkeskostnader är högre än vad de är på den övriga marknaden, kommer "Bäst-i-klassen" -analysverktyget att dela upp kostnaderna enligt produktmix och kostnadskomponenter, så att specifika skillnader mellan dina anläggningar och bättre presterande konkurrenter kan identifieras och därefter korrigeras. 
  • Hitta en grupp konkurrenter
  • Identifiera din position, dela upp mellan volym och kostnadskomponenter
  • Jämför dessa med bättre presterande fabriker för att identifiera möjligheter till förbättring.
Visa exempel (på engelska)

Kostnadskurvor

Identifiera med hjälp av volymkurvan var ett sågverk lyckas bättre eller sämre på marknaden, för att anpassa kostnaderna till marknaden vid valfrinivå på volymen.

Visa exempel (på engelska)

Kartor över marknadsandelar

Identifiera marknadsandel efter leveransursprung (län/underregion) för att dra nytta av möjligheter till lägre kostnader, genom att flytta från ett län/underregion med högre kostnader till ett område med lägre kostnader.

Visa exempel (på engelska)
mail.pngtwitter.pnglinkedin.pnglinkedin-slide.png