PRENUMERERA:
 
globe.png
 
EXPERTER PÅ
VÄRDEKEDJOR INOM
GLOBAL
TRÄ- OCH
FIBERANSKAFFNING

mail.pngtwitter.pnglinkedin.pnglinkedin-slide.png

RIKTMÄRKEN FÖR VIRKESPRISER PER KVARTAL

Riktmärken för virkespriser per kvartal är det enda tillgängliga ledningsverktyget för säljare och köpare av virke direkt från sågverket. Riktmärket ger prenumeranter en komplett och korrekt bild av sina individuella operationer, jämfört med marknaden i stort. Prenumeranter använder riktmärket för att utvärdera hur ett antal faktorer förhåller sig till marknaden, inklusive:

  • Prestation för affärsverksamheten i stort
  • Volymer för varje såld produkt
  • Priser på varje produkt
  • Produktmix per volym och pris
  • Genomsnittliga längder

Genom att använda riktmärkesverktyget kan prenumeranter finjustera sina inköps- och försäljningsstrategier och fatta tillförlitliga beslut. De kan till exempel:

  • Utvärdera den övergripande försäljningen och produktionsmixen
  • Välj de mest lönsamma kvalitetsklasserna och dimensionerna med tanke på råvaranskvalitet, det sågade virkets kvalitet och dimensionsavkastning.
  • Bedöma värdet på sågens lager korrekt
mail.pngtwitter.pnglinkedin.pnglinkedin-slide.png