PRENUMERERA:
 
globe.png
 
EXPERTER PÅ
VÄRDEKEDJOR INOM
GLOBAL
TRÄ- OCH
FIBERANSKAFFNING

mail.pngtwitter.pnglinkedin.pnglinkedin-slide.png

Vårt uppdrag

Forest2Market grundades i januari 2000 för att ge aktörerna i de globala skogs-, träprodukt-, pappersprodukt-, biokemi- och bioenergibranscherna en möjlighet att fatta bättre beslut genom en strategisk tillämpning av branschexpertis och unika data.

Tre egenskaper skiljer Forest2Market från konkurrenterna. Forest2Market:

  • Är en neutral aktör inom branschen
  • Har en djup erfarenhet av branschen och brett kunnande om leveranskedjor
  • Upprätthåller unika prisdatabaser över råmaterial och slutprodukter

Lyft affärsmodellen till en högre nivå

Enligt Forest2Market är transaktionsbaserad data en förutsättning för en genuin förståelse av marknaden.

Grunden för alla Forest2Market-produkter och -tjänster är vår unika, aktuella och skyddade databas över genomförda transaktioner av träråvara och den underliggande omfattande datainsamlingsinfrastrukturen, som gör det möjligt för oss att samla in miljontals marknadstransaktioner varje år.

Forest2Market är en neutral tredje part, med oberoende ägande och uppbyggnad. Även om vi är aktivt involverade i att betjäna branschen, så köper eller säljer vi varken skog, virke, sågade varor eller biomassa.

Forest2Market har byggt upp en omfattande uppsättning av produkter och tjänster som åtgärdar de komplexa problemen med hantering av leveranskedjor för träbaserad råvara och fiber. Våra kunder använder våra prenumerationstjänster och skräddarsydda analyser för att fatta mer välinformerade strategiska och operativa beslut.

Forest2Markets tjänster

Forest2Market grundades 2000 och inledde sin verksamhet med att samla in transaktionsbaserad data och utveckla en databas för rotpris i södra USA. Databasen innehåller nu data sedan 16 år tillbaka, uppdateras i realtid och är tillgänglig dygnet runt, året om. År 2007 utvecklade Forest2Market riktmärken för träråvaror för södra USA, vilket gör det till det enda transaktionsbaserade riktmärket som kvantifierar totalt levererat pris och kostnadskomponenter för råvarans leveranskedja "från fabrik till fabrik". Genom att kvantifiera rot-, avverknings-, frakt- och fasta kostnader ger Forest2Market oöverträffad insikt i leveranskedjan för råvaror. Riktmärken priser för följande regioner: nordvästra Stilla havet (2008), Great Lakes (2012), nordöstra och östra Kanada (2013) och Brasilien (2013). Ett europeiskt riktmärke som fokuserar på Östersjöområdet och Ryssland håller på att utvecklas och förväntas kunna publiceras i början av 2017. Baserat på denna transaktionsdata producerar Forest2Market prisprognoser för virke och verktyg för optimering av leveranskedjor och utför en mängd kundspecifika resursstudier för projektutveckling eller förvärv, förvärv av skog eller avyttring av skog.